Det blir fellesopptak av båter den 21 oktober og 04 november, begge dager kl 10.00. For dere som skal på land ber vi om at støtter og bukker er klart på forhånd.

Husk også at de som blir tatt først på land kommer sist på sjøen til våren.

Styret Kleppe Båtlag